פליירים מחלוקות שעברו

 פלייר ראש השנה2014
פלייר ראש השנה2014
ראש השנה תשע
ראש השנה תשע
ראש השנה 2011
ראש השנה 2011
שמחה דפסחא תשעג
שמחה דפסחא תשעג
שמחה דפסחא תשעד
שמחה דפסחא תשעד
ראש השנה תשעד2013
ראש השנה תשעד2013